မြန်မာ့ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်

တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် စာတိုက်လိပ်စာအမှတ်များကို လွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

Myanmar Postal Code List
တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် Post Code
ရန်ကုန် သာကေတ 00001
ရန်ကုန် အောင်မြေသာဇံ 00002
ရန်ကုန် လှိုင်သာယာ 00003
© Copyright By Force

Sign Up

First Name

Last Name

Password